Gazeta Ekonomia

Kupto Ekonominë

Grekët humbën 25 për qind të të ardhurave gjatë krizës financiare

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Zyra e Statistikave të Bashkimit Evropian, grekët humbën pothuajse një të katërtën e të ardhurave mesatare vjetore të tyre, si rezultat i krizës ekonomike financiare që goditi vendin në vitet 2008-2017.

Produkti i Brendshëm Bruto për frymë u reduktua në 17,400 euro vitin e kaluar, në krahasim me 22,600 euro që ishte në vitin 2008. Kjo do të thotë se gjatë nëntë viteve të fundit, grekët janë varfëruar me 5,200 euro, duke e gjetur veten pjesë e vendeve të nivelit të tretë të Bashkimit Evropian, që ndodhen shumë pranë nivelit të vendeve të ish-Bllokut Lindor.

Efektet e menjëhershme të situatës ishin rënia e fuqisë blerëse dhe konsumit për frymë, në 76 për qind të mesatares së Bashkimit Evropian vitin e kaluar dhe kjo është e barabartë me përqindjen e Polonisë dhe Sllovakisë.

Në kontrast me Greqinë, Produkti i Brendshëm Bruto për frymë në 27 vendet e tjera anëtare të Bashkimi Evropian ka shënuar rritje gjatë periudhës 2000-2017.

Shkurtimet e njëpasnjëshme në paga, pensione, kompensime dhe të ardhura të tjera, për shkak të zbatimit të memorandumeve dhe mbivlerësimit, kanë ulur të ardhurat mesatare të grekëve në nivelet para viteve 2000. Greqia tani renditet e 18-ta në Bashkimin Evropian dhe e 15-ta në Eurozonë, bazuar në Produktin e Brendshëm Bruto për frymë.

Më keq se qytetarët grekë janë ata të Republikës Çeke, ku Produkti i Brendshëm Bruto për frymë shkon në 17,200 euro, pasuar nga Sllovakia me 15 mijë euro, Estonia me 14,600 euro, Lituania me 12,700 euro, Hungaria dhe Polonia me 11,800 euro, Letonia me 11,600 euro, Kroacia me 11,500 euro, Rumania me 8,300 euro dhe Bullgaria me 6,300 euro.

Situata është edhe më e zymtë nëse do t’u referoheshim të dhënave që kanë të bëjnë me konsumin për frymë dhe Produkti i Brendshëm Bruto për frymë në aspektin e Parimit të Fuqisë Blerëse, në bazë të vlerës reale të parave. Konsumi për frymë në Greqi ra në 76 për qind të mesatares së Bashkimit Evropian në vitin 2017, nga 77 për qind në vitin 2016 dhe nga 79 për qind në vitin 2015. Polonia dhe Sllovakia janë në të njëjtin nivel.

Megjithatë, Polonia e ka përmirësuar performancën e saj, ndërsa Sllovakia ka mbetur në nivele të qëndrueshme. Konsumi më i lartë për frymë në Njësitë e Energjisë Blerëse u regjistrua në Luksemburg me 132 për qind e mesatares së Bashkimit Evropian, në Gjermani me 122 për qind dhe Austri me 117 për qind.

Në vitin 2000, borxhet e korporatave dhe ato të familjes arritën në vetëm 66.31 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto, ndërsa në fillim të krizës së vitit 2008, ato gati u dyfishuan në 126.27 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto. Viti më i keq ishte viti 2012 kur ato u rritën më shumë, duke shkuar në 147 për qind.

Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, borxhi i ekonomisë familjare vitin e kaluar arriti në 62.81 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto ose rreth 113 miliardë euro, ndërsa borxhi i papaguar i kompanive u vlerësua në 68.40 për qind ose pothuajse 123 miliardë euro.