Gazeta Ekonomia

Kupto Ekonominë

Kosova ka 1.8 milionë banorë, por 2.2 milionë përdorues të telefonisë mobile

Numri total i përdoruesve të telefonisë mobile në fund të tremujorit të tretë të vitit 2017 ka arritur në 2,208,191 përkatësisht për 17.73 për qind më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa krahasuar me tremujorin paraprak po të këtij viti numri i tyre është rritur për 8.45 për qind apo 172,223 më shumë.

Kështu thuhet në raportin ‘Pasqyrë e tregut të Komunikimeve Elektronike’, i cili përfshinë ecurinë e indikatorëve kryesorë të tregut, prezantuar nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), shkruan Telegrafi.

Ngjashëm me numrin e përdoruesve edhe penetrimi i shërbimeve të telefonisë mobile në periudhën raportuese ka shënuar rritje të lehtë në krahasim me tremujorin paraprak, ndërsa rritje më e theksuar krahasuar me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar. Penetrimi i shërbimeve të telefonisë mobile tani është në nivelin 121.6 për qind të numrit të popullsisë.

Në këtë periudhë raportuese, është shënuar ulje e parapaguesve për 2.30 për qind krahasuar me tremujorin paraprak dhe rritje në raport me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar për 19.75 për qind, rritje kjo e cila nuk i atribuohet zhvillimeve në treg por përfshirjes së të dhënave të ‘MTS d.o.o.’.

Të dhënat për normën e penetrimit të telefonisë fikse në Kosovë në këtë tremujor janë 3.63 për qind. Norma e penetrimit të telefonisë fikse në vendin tonë vazhdon të jetë shumë e ulët krahasuar me vendet e rajonit, e sidomos me shtetet e Bashkimit Evropian në shtete në të cilat penetrimi sillet nga 10 deri 40 për qind.

Numri i parapaguesve apo përdoruesve të internetit me qasje brezgjerë fikse dhe mobile deri në tremujorin e tretë të vitit 2017 është 1.81 milionë dhe vërehet një rritje prej 363,773 parapagues apo 25.2 për qind në krahasim me tremujorin e dytë të 2017-së, një rritje prej 32.9 për qind me krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2016.

Deri në tremujorin e tretë të vitit 2017 janë 274,351 përdorues të numrit të linjave të internetit me qasje fikse brezgjerë. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak ka një rritje prej 15.66 për qind apo 37,153 parapagues më shumë. Ndërsa, penetrimi i internetit përmes qasjes fikse brezgjerë në internet për ekonomi familjare është 92.3 për qind, përkatësisht penetrimi i internetit sipas banorëve [për 100 banorë] rezulton të jetë 15.10 për qind.

Numri i përdoruesve të shërbimeve të internetit mobil (Mobile Broadband), apo qasja në internet përmes rrjetit mobil 3G dhe 4G vazhdimisht është duke u rritur, ky numër në periudhën raportuese ka arritur në 1,533,321 përdorues e që shënon një rritje prej 29.27 për qind krahasuar nga fillimi i vitit.

Sipas vlerësimit të numrit të popullsisë në Kosovë për vitin 2014, të prezantuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), vendi ynë ka 1,804,944 banorë. Krahasuar me këtë, atëherë i bie që në Kosovë ka më shumë përdorues të telefonisë mobile se banorë.