Gazeta Ekonomia

Kupto Ekonominë

Shpenzimet e Buxhetit të Kosovës për vitin 2017 [Infografikë]