Gazeta Ekonomia

Kupto Ekonominë

‘Trepça’-së i bie prodhimi

Derisa ‘Trepça’ në jug ka të punësuar 1400 punëtorë, minatorë dhe staf tjetër, ajo në veri ka tre mijë punëtorë, të cilët paguhen me mjetet që sigurohen nga shitja e xehes, por edhe me mjetet që ndan qeveria e Serbisë. Një e treta e tyre marrin pagë prej 90 eurosh nga qeveria serbe dhe nuk punojnë, ndërsa 700 punëtorë të tjerë kanë bërë kërkesë për ta marrë pagën e parakohshme me shkëputje të kontratës së punës.

Miniera e ‘Trepça’-së në Stan Tërg vazhdon të ballafaqohet me vështirësi të mëdha, ndonëse Ligji për Trepçën, i miratuar në Kuvendin e Kosovës në fillim të tetorit të vitit 2016, garantonte zhvillim të shpejtë, pasi që gjiganti ekonomik kosovar i kthehej shtetit të Kosovës dhe qytetarëve të saj.

Prodhimi në vitin 2017 ka shënuar rënie të dukshme krahasuar me vitin 2016.

Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti janë prodhuar 6 mijë tonë më pak xehe se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Me prodhimin aktual menaxhmenti i ‘Trepça’-së ka arritur t’i sigurojë pagat për 1,360 punëtorë, sa aktualisht punojnë, minatorë dhe staf tjetër. Institucionet e Republikës së Kosovës, para së gjithash Qeveria e Kosovës, prej se është miratuar Ligji për Trepçën nuk ka arritur t’i formojë dy bordet kryesore, atë Mbikëqyrës dhe Bordin Menaxhues dhe në këtë mënyrë gjithçka ka mbetur në duart e menaxhmentit që udhëhiqet nga Ahmet Tmava.

Drejtori Tmava është duke e shtyrë, siç thonë ‘me gjoks’, pa e pasur asnjë lloj përkrahjeje nga Qeveria e Kosovës. Institucionet e vendit nuk kanë arritur ta bëjnë asnjë hap përpara për rimëkëmbjen dhe zhvillimin e ‘Trepça’-së.

Në ‘Trepça’ thonë se kombinati ka mbetur peng i politikës, pasi që me rënien e Qeverisë ka ngelur puna e funksionalizimit të Ligjit për Trepçën, e më këtë edhe zhvillimi i saj, ashtu siç synohej.

Drejtori i ‘Trepça’-së, Ahmet Tmava, ka thënë se janë duke u përballur me telashe të mëdha, të cilat nuk mund të zgjidhen pa u konstituuar institucionet e Kosovës, sidomos pa u funksionalizuar Qeveria e re e vendit, e cila do të vazhdojë me procesin e transformimit të ndërmarrjes nga ajo shoqërore në ndërmarrje publike. /Zëri