Gazeta Ekonomia

kupto ekonominë

Dështon miratimi i pesë marrëveshjeve ndërkombëtare financiare

Ka dështuar miratimi i pesë marrëveshjeve ndërkombëtare financiare në Kuvend në mungesë të kuorumit.

Kjo është hera e tretë që po dështon miratimi i këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare financiare.

Të pranishëm në Kuvend ishin vetëm 75 deputetë.

Këto ishin marrëveshjet që ishin paraparë të votohen sot në Kuvend.

– Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin e Fuqizimit të Sektorit Financiar,
– Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për Hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e Zhvillimit të Ujërave të Zeza në Gjilan,
– Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për Financimin e Projektit për Kadastër të Patundshmërisë dhe Infrastrukturë Gjeohapësinore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim,
– Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës mbi Pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Dogana 2020”, dhe
– Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës mbi Pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Fiskalis 2020”.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, pesë marrëveshjet ndërkombëtare janë në vlerë prej 253 milionë eurosh dhe do të ndihmonin Kosovën në përballimin e situatës shëndetësore dhe ekonomike të shkaktuar nga pandemia COVID-19. /Telegrafi/