Gazeta Ekonomia

kupto ekonominë

Instituti GAP: Tarifa 100 për qind rriti çmimet e produkteve ushqimore në Kosovë

Instituti për Studime të Avancuara GAP ka publikuar gjetjet e një hulumtimi të zhvilluar para masave të ndërmarra nga Qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së Coronavirusit.

Në këtë hulumtim, GAP ka trajtuar ndikimin e taksës 100 për qind në prodhim dhe çmimet e produkteve në Kosovë, duke krahasuar periudhën janar-tetor 2018 me periudhën janar-tetor 2019.

Sipas gjetjeve të raportit, del se ka një rritje të aktivitetit në sektorin e prodhimit (industrinë përpunuese) në Kosovë, por që është jo e theksuar dhe me trend më të ulët se në periudhën para vendosjes së tarifës.

“Në periudhën janar-tetor 2019, ky sektor kishte rritje për 10 për qind, ndërsa në periudhën e njëjtë të vitit 2018, rritja e industrisë përpunuese ishte 16 për qind. Për më shumë, trendi i punësimit mesatar përgjatë muajve të vitit 2019 ka ndjekur trendin e viteve të kaluara, duke mos pasur ndonjë devijim nga cikli i rënieve dhe ngritjeve të numrit të të punësuarve. Konkretisht, gjatë vitit 2019, numri i punëtorëve në sektorin e industrisë përpunuese është rritur në mesatare për 7 për qind, ndërsa në 2018 rritja ishte 10 për qind. Por, një ndikim më i theksuar i tarifës 100 për qind vërehet në çmimet e produkteve në Kosovë gjatë vitit 2019. Rritjen më të madhe e kishin çmimet e ushqimeve dhe pijeve të cilat janë rritur për rreth 6.1 për qind në periudhën janar-shator 2019 krahasuar me 2018, që ishte edhe rritja më e lartë nga 2017”, thuhet në raport.

Më tej, në raport thuhet se importet e produkteve nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina kanë rënë drastikisht pas hyrjes në fuqi të taksës 100 për qind, ndërsa eksportet e Kosovës drejt këtyre vendeve kanë pësuar rënie më të lehtë.

“Eksportet e Kosovës drejt Serbisë dhe BiH, edhe pse kanë pësuar rënie, ajo nuk ka qenë aq e theksuar sikur në rastin e importit nga këto dy vende. Vlera e produkteve të eksportuara drejt Serbisë nga Kosova gjatë 2019 ishte rreth 17 për qind më e ulët, nga 27 milionë euro në 2018 në 22.8 milionë euro në 2019. Ndërsa, vlera e produkteve të eksportuara drejt Bosnjës e Hercegovinës nga Kosova gjatë 2019 ishte rreth 28 për qind më e ulët se në 2018, nga 6.7 milionë euro në 2018 në 4.8 milionë euro në 2019”, vijon analiza e GAP-it.

Po ashtu, thuhet se nga vendet që kanë pasur një rritje më të theksuar me pjesëmarrjen e tyre në importin total të Kosovës në vitin 2019 janë Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria.

GAP-i kujton se që nga 21 nëntori i vitit 2018, Kosova nisi zbatimin e tarifës 100 për qind për produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina.

Deri në kohën e tarifës, Serbia ishte eksportuesi kryesor në Kosovë, mirëpo në të njëjtën kohë ajo mbetej edhe shteti që aplikonte më së shumti barriera tregtare për bizneset kosovare që eksportonin atje.

“Vendosja e tarifës ka paraqitur sfidë për një pjesë të prodhuesve në Kosovë për shkak të varësisë së tyre nga lënda e parë që vinte nga Serbia dhe për importuesit e produkteve finale. Përveç nevojës për të zëvendësuar produktet e importuara nga Serbia, bizneset janë përballur edhe me rritje të kostos së transportit”, thekson Instituti GAP.

GAP thotë se qeveria aktuale ka propozuar një nismë për heqjen e tarifës 100 për qind, fillimisht në lëndën e parë e më pas në tërë produktet.

“Vendimi për aplikimin e tarifës 100 për qind ishte kryesisht i karakterit politik. Kjo analizë vlerëson ndikimin e tarifës 100 për qind në prodhimin dhe çmimet e produkteve në Kosovë”, thotë GAP.