Gazeta Ekonomia

kupto ekonominë

Mbështetja e juaj për Gazeta Ekonomia

Ne kemi zgjedhur një qasje ndryshe.

Ne besojmë se secili prej nesh meriton të lexojë lajme cilësore, të pavarura, të verifikuara dhe të shpjegueshme – kjo është arsyeja pse ne e mbajmë Gazeta Ekonomia të hapur për të gjithë.

Pavarësia jonë editoriale nuk ka qenë kurrë kaq jetike. Askush nuk na e cakton axhendën tonë, apo të ndërhyjë në redaksinë tonë, kështu që ne mund të vazhdojmë të ofrojmë për çdo ditë raportime të pavarura.

Pavarësisht se sa e paparashikueshme është e ardhmja, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë me ju.

Një mbështetje, sado i madh apo i vogël, na mundëson që puna jonë të vazhdojë.

Prandaj, mbështeteni Gazeta Ekonomia për një pavarësi editoriale.