Gazeta Ekonomia

kupto ekonominë

Sa ka ndikuar pandemia COVID-19 në financat e familjeve në Kosovë? [Pyetësor]

Përveç ndikimit në aspektin shëndetësor, pandemia COVID-19 ka pasur ndikim edhe në atë ekonomik apo financiar.

Me anë të të dhënave që fitohen nga plotësimi i këtij pyetësori, do jetë e mundur që të nxirret një përfundim se si pandemia ka pasur efekt në financat të familjeve në Kosovë.

A janë zvogëluar apo rritur shpenzimet në familjen tuaj gjatë periudhës së pandemisë COVID-19, a keni punuar gjatë muajve mars-maj dhe a i keni kryer detyrimet financiare ndaj shërbimeve publike, janë disa nga pyetjet që parashtrohen në këtë pyetësor.

Prandaj, ju lutëm plotësojeni këtë pyetësor duke e hapur KËTU. /Gazeta Ekonomia/